Podmínky zapůjčení

Stroje prezentované na této stránce se zapůjčují pouze fyzickým osobám - podnikatelům a právnickým osobám tj. těm, kteří využívají tyto stroje a technologie při své pracovní náplni.

Stroje jsou zapůjčovány na základě řádně sepsané smlouvy o nájmu strojů a nářadí (viz vzorový příklad smlouvy pdf).

Při sjednání smlouvy o nájmu nutno předložit:

  • Živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku.
  • Dva platné osobní doklady (např. občanský průkaz a řidičský průkaz).
  • Pověření - plná moc u zástupců právnických osob, pokud se nejedná o jednatele.

Při zapůjčení stroje je vyžadována kauce, jejíž výše je individuální na základě pořizovací ceny daného stroje a ostatních okolností pronájmu.

Z níže uvedeného vzoru smlouvy nelze odvozovat žádné nároky, jedná se pouze o ilustrační příklad, který se může lišit na základě podmínek jednotlivých pronajímatelů.